C# v řešených úlohách

Obsah výukové aplikace (e-kurzu)

Celý e-kurz je členěn na dílčí kurzy, kteréžto jsou dále členěny na 6-7 jednotlivých témat.

Dílčí kurz 1. Data

Dílčí kurz 2. Výpočty

Dílčí kurz 3. Podmínky

Dílčí kurz 4. Cykly