Kdo jsem

Osoba

Radek Vystavěl

Jmenuji se Radek Vystavěl a udržuji tento web, který se zabývá mou odbornou činností. Především po organizační stránce mi pomáhají další lidé. Veškerou tuto činnost zastřešuje od roku 2007 značka moderníProgramování.

Co vám mohu nabídnout

O co se ve výuce programování snažím

Dlouhodobým vodítkem mé činnosti v oblasti výuky programování je snaha o co nejsrozumitelnější výklad. Vždy usiluji o vysvětlení, v čem spočívá podstata studované problematiky, preferuji praktický výklad "polopatě" před abstraktními teoriemi.

Za důležité považuji přiměřené tempo výkladu - knihy, kurzy, aplikace mají být pro ty, kdo se danou věc chtějí naučit, nikoli pro ty, kdo ji už umějí (jak je mnohdy zvykem)! Kurz považuji za příležitost věci dostatečně prodiskutovat, ukázat vám, jak sám o problémech uvažuji. Kurz není závodem, ve kterém se má "stihnout co nejvíc".