Série učebnic Moderní programování

Založena na novém způsobu výkladu, série učebnic Moderní programování vás uvede do světa současného programování od úrovně začátečníka bez předchozích znalostí až po úroveň pokročilého programátora schopného samostatně vytvářet databázové aplikace. Vše je v knihách vysvětleno "polopatě", na názorných příkladech volených podle praktických potřeb programátora. Výklad je veden na současném programovacím jazyce C# a vývojové platformě .NET.

S pomocí učebnic Moderní programování od samých začátků vytváříte programy s grafickým uživatelským rozhraním, to znamená ty, které se již mnoho let běžně používají. Velká většina dosavadních učebnic programování oproti tomu výklad stále koncipuje na programech s textovým rozhraním (příkazový řádek), jejichž praktický význam již před řadou let výrazně poklesl. Náš výklad shledáte zajímavějším také proto, že množství příkladů pracujících s vektorovou i rastrovou grafikou podstatně obohacuje tradiční repertoár programů s čísly či texty.

Konečným cílem každého studia programování obvykle nebývá pasivní porozumění programům či programovacímu jazyku, nýbrž aktivní schopnost samostatně programy vytvářet. Za tím účelem jsou součástí série Moderní programování také sbírky úloh, které obsahují velké množství úloh k samostatnému řešení, nápovědy k nim a většinou též hotová řešení. Podobné pomocníky pro vaše studium programování hned tak nenajdete!

Knihy Moderní programování jsou původní české, věty textu tudíž opravdu dávají smysl na rozdíl od velkého množství rychlopřekladů knih amerických, které, bohužel, zaplavují český trh s odbornou literaturou.

Všechny knihy série Moderní programování jsou od r. 2017 k dispozici také v elektronické podobě.