Odborný zpravodaj jakožto mailový
seriál o programování v .NET/C#

Přihlaste si Zpravodaj

Vyplňte vaši mailovou adresu a klepněte na tlačítko "Přihlásit Zpravodaj", abyste se několikrát ročně mohli ZDARMA seznámit vždy s novým tématem z programování, především na platformě .NET/C#!

Máte zájem i o předchozí vydaná čísla Zpravodaje? Zaškrtněte políčko pod adresou...

Vaše mailová adresa:

Odhlášení Zpravodaje

Obsah Zpravodaje nadále nevyužijete nebo se programování již nevěnujete? Není problém Zpravodaj odhlásit! Jednoduše ve své poště dejte odpověď na poslední zaslané číslo a napište, že Zpravodaj odhlašujete.

Co je Zpravodaj?

Zpravodaj moderníProgramování představuje mailový seriál o programování v .NET/C#. Několikrát do roka seznamuje čtenáře s jedním novým tématem týkajícím se programování na platformě .NET v programovacím jazyce C#.

Zpravodaj vám tak nabízí možnost opakovaně se ke studiu programování vracet a zdokonalovat se v něm. Témata jsou střídavě volena tak, aby si na své přišli jak nováčci, tak zkušenější příznivci programování.

Čtenáři Zpravodaje se také jako první dovídají o případných novinkách v portfoliu vzdělávacích produktů pod značkou moderníProgramování - o nových knihách, kurzech...

Zpravodaj moderníProgramování je rozesílán ZDARMA.