Odborný zpravodaj jakožto mailový
seriál o programování v .NET/C#

Přihlaste si Zpravodaj

Vyplňte vaši mailovou adresu a klepněte na tlačítko "Přihlásit Zpravodaj". Pro zaslání všech předchozích vydaných čísel Zpravodaje zaškrtněte políčko pod adresou...

Vaše mailová adresa:

Odhlášení Zpravodaje

Obsah Zpravodaje nadále nevyužijete nebo se programování již nevěnujete? Není problém Zpravodaj odhlásit! Jednoduše ve své poště dejte odpověď na poslední zaslané číslo a napište, že Zpravodaj odhlašujete.

Co je Zpravodaj?

Zpravodaj moderníProgramování představuje mailový seriál o programování v .NET/C#. Několikrát do roka seznamuje čtenáře s jedním novým tématem týkajícím se programování na platformě .NET v programovacím jazyce C#.

Zpravodaj vám tak nabízí možnost opakovaně se ke studiu programování vracet a zdokonalovat se v něm. Témata jsou střídavě volena tak, aby si na své přišli jak nováčci, tak zkušenější příznivci programování.

Čtenáři Zpravodaje se také jako první dovídají o případných novinkách v portfoliu vzdělávacích produktů pod značkou moderníProgramování - o nových knihách, kurzech...

Zpravodaj moderníProgramování je rozesílán ZDARMA.

Aktuální informace

Již delší dobu nemám kapacitu se Zpravodaji věnovat, takže nová čísla nevycházejí. Můžete si jej však přihlašovat i nadále, vyšlá čísla stále mají hodnotu, a také si můžete na textech Zpravodaje ověřit, zda Vám vyhovuje můj způsob psaní atd.