Odborný zpravodaj jakožto mailový
seriál o programování v .NET/C#

Přihlaste si Zpravodaj

Vyplňte vaši mailovou adresu a klepněte na tlačítko "Přihlásit Zpravodaj", abyste se několikrát ročně mohli ZDARMA seznámit vždy s novým tématem z programování, především na platformě .NET/C#!

Máte zájem i o předchozí vydaná čísla Zpravodaje? Zaškrtněte políčko pod adresou...

Vaše mailová adresa:

Odhlášení Zpravodaje

Obsah Zpravodaje nadále nevyužijete nebo se programování již nevěnujete? Není problém Zpravodaj odhlásit! Jednoduše ve své poště dejte odpověď na poslední zaslané číslo a napište, že Zpravodaj odhlašujete.

Ukázky prvních čísel Zpravodaje

Zpravodaj 01/2011 (prosinec 2011): Výklad, Program

Zpravodaj 01/2012 (leden 2012): Výklad, Programy