Odborný zpravodaj jakožto mailový
seriál o programování v .NET/C#

Přihlaste si Zpravodaj

Vyplňte vaši mailovou adresu a klepněte na tlačítko "Přihlásit Zpravodaj". Pro zaslání všech předchozích vydaných čísel Zpravodaje zaškrtněte políčko pod adresou...

Vaše mailová adresa:

Odhlášení Zpravodaje

Obsah Zpravodaje nadále nevyužijete nebo se programování již nevěnujete? Není problém Zpravodaj odhlásit! Jednoduše ve své poště dejte odpověď na poslední zaslané číslo a napište, že Zpravodaj odhlašujete.

Ukázky prvních čísel Zpravodaje

Zpravodaj 01/2011 (prosinec 2011): Výklad, Program

Zpravodaj 01/2012 (leden 2012): Výklad, Programy