Moderní programování
učebnice pro pokročilé

Moderní programování - učebnice pro pokročilé
Klepnutím zvětšíte obálku

Běžná cena 298 Kč

Objednat za zvýhodněnou cenu 268 Kč

Cena e-knihy 196 Kč

Obsah knihy

Kapitola 0. O této knížce 6
 Tématické zaměření knihy 
 Komu je kniha určena? 
 Poznámky ke knize 
 Potřebný software 
 Seznam zkratek 
 Webová podpora – www.moderniProgramovani.cz 
 Kam dál? 
 Vlastní databázová aplikace 
 Napište mi 
Kapitola 1. Rekapitulace objektů 10
 Objekty 
 Třídy 
 Třída Účet 
 Implementace třídy Účet 
 Test třídy Účet 
 Využití třídy Účet 
 Vlastnosti 
 Flexibilita jako smysl změny 
 Shrnutí kapitoly 
Kapitola 2. Dědičnost 20
 Odvozování tříd 
 Běžný účet 
 Spořicí účet 
 Test tříd 
 Potomek zastoupí předka 
 Jednotné zpracování 
 Dědičnost v knihovnách .NET 
 Třída Control a seznam Controls 
 Třída Object jako vrchol dědičné hierarchie 
 Shrnutí kapitoly 
Kapitola 3. Polymorfismus 35
 Předefinování výběru z účtu 
 Ztráta změněného chování 
 Polymorfismus 
 Metoda ToString 
 Zobrazení objektů v listboxu 
 Shrnutí kapitoly 
Kapitola 4. Rozhraní 41
 Rozhraní 
 Ukázka definice rozhraní 
 Ukázka implementace rozhraní 
 Test 
 Jednotné zpracování 
 Rozhraní v knihovnách .NET 
 Shrnutí kapitoly 
Kapitola 5. Úvod do databází 51
 Datové aplikace 
 Databázové produkty 
 Produkty Microsoftu 
 Nástroje pro správu 
 Průzkumník databází 
 Tabulky 
 Datové typy 
 Práce s daty v tabulce 
 Jazyk SQL 
 Příkaz Select pro zjištění hodnot 
 Příkaz Insert pro vkládání nových záznamů 
 Příkaz Update pro změnu existujících záznamů 
 Příkaz Delete pro mazání záznamů 
 Shrnutí kapitoly 
Kapitola 6. Návrh databáze 63
 Druhá tabulka 
 Cizí klíč 
 Omezení cizího klíče 
 Databázový diagram 
 Reálná databáze 
 Shrnutí kapitoly 
Kapitola 7. ADO.NET – připojený režim 75
 Připojený režim 
 První databázový program 
 Připojovací řetězec 
 Dokončení části programu 
 Práce s příkazem Select 
 Vytváření příkazů za běhu 
 Parametrizované příkazy 
 Chybové stavy 
 Shrnutí kapitoly 
Kapitola 8. Pokročilá práce v připojeném režimu 87
 Automatický primární klíč 
 Práce s automatickým primárním klíčem 
 Hodnoty NULL 
 Problém souběžného přístupu 
 Řešení problému souběžného přístupu 
 Transakce 
 Transakce v připojeném režimu ADO.NET 
 Shrnutí kapitoly 
Kapitola 9. ADO.NET – odpojený režim 98
 Odpojený režim 
 Objekty odpojeného režimu 
 Návrhář lokální sady 
 Vygenerovaný kód 
 Zobrazení dat 
 Zobrazení metodou ToString 
 Zobrazení zakázek 
 Shrnutí kapitoly 
Kapitola 10. Pokročilá práce v odpojeném režimu 110
 Změny dat v lokální sadě 
 Lokální sada po smazání záznamu 
 Přizpůsobení lokální sady 
 Filtrování na serveru 
 Lokální filtrování 
 Změna připojovacího řetězce 
 Problém souběžného přístupu 
 Automatický primární klíč 
 Více rozpracovaných tabulek 
 Shrnutí kapitoly 
Kapitola 11. LINQ 123
 LINQ 
 LINQ to Objects 
 Syntaxe metod 
 Syntaxe dotazu 
 Práce s výběrem 
 Průchod cyklem foreach 
 Konkrétní prvek sekvence 
 Odložené vykonávání 
 Agregační metody 
 Další možnosti 
 Změna typu sekvence 
 Agregace 
 Práce s indexem 
 Slučování sekvencí 
 Generování sekvencí 
 Shrnutí kapitoly 
Kapitola 12. LINQ to SQL 135
 LINQ a databáze 
 O/R návrhář 
 Nástroj SqlMetal 
 Vygenerovaný kód 
 Čtení dat 
 Změny dat 
 Zobrazení SQL 
 Problémy s překladem na SQL 
 Pokročilé otázky 
 Porovnání s odpojeným režimem 
 Shrnutí kapitoly 
Rejstřík 149