Moderní programování
učebnice pro středně pokročilé

Moderní programování - učebnice pro středně pokročilé
Klepnutím zvětšíte obálku

Cena 298 Kč

Objednat

(Cena e-knihy 196 Kč)

Obsah knihy

Kapitola 0. O této knížce 6
     Série učebnic Moderní programování 
 Komu je kniha určena? 
 Tématické zaměření této učebnice 
 Poznámky ke knize 
 Webová podpora – www.moderniProgramovani.cz 
 Pomozte učebnici zlepšit 
Kapitola 1. Animace a pohyb 10
 První pokusy 
 Zdvojení obrazové paměti 
 Časovač 
 Pojem rychlosti 
 Dvourozměrný přímočarý pohyb 
 Kruhový pohyb 
 Shrnutí kapitoly 
Kapitola 2. Myš a klávesnice 23
 Základy práce s myší a klávesnicí 
 Parametry obslužných metod 
 Panáček jako aplikace obsluhy klávesnice 
 Trefování kuliček jako aplikace obsluhy myši 
 Detekce zásahu 
 Program Trefuj kuličky 
 Konzumace kláves 
 Konzumace kláves – náprava 
 Parametr sender 
 Shrnutí kapitoly 
Kapitola 3. Pole 37
 Definice pole 
 Úloha evidence nájemníků 
 Řešení s polem 
 Průchod polem 
 Pole jako kontejner výstupních dat 
 Pole jako kontejner vstupních dat 
 Tabulka četností jako aplikace pole 
 Řetězce jako pole znaků 
 Shrnutí kapitoly 
Kapitola 4. Pokročilé cykly 51
 Procházení kolekcí cyklem foreach 
 Cykly s neznámým počtem opakování 
 Výběr jednoho 
 Výběr dvojice 
 Konstrukce do-while 
 Konstrukce while 
 Vnořené cykly 
 Shrnutí kapitoly 
Kapitola 5. Soubory 61
 Druhy souborů 
 Základy zápisu do textových souborů 
 Principy zápisu 
 Otázka kódování 
 Okno pro výběr souboru 
 Základy čtení 
 Čtení celého souboru 
 Aplikace: Převod na velká písmena 
 Jeden a tentýž soubor 
 Shrnutí kapitoly 
Kapitola 6. Indexované seznamy 74
 Přímý přístup k datům 
 Řešení s polem 
 Indexované seznamy 
 Záznam pozic myši jakožto aplikace seznamu 
 Operace nad seznamem 
 Jednotlivé operace 
 Dokončení programu 
 Kopírování seznamů 
 Hodnotové a odkazové typy 
 Shrnutí kapitoly 
Kapitola 7. Zpracování tabulkových dat 86
 Tabulky 
 Filtrování 
 Práce s datem 
 Editace tabulkových dat 
 Nabídka 
 Ovládací prvek tabulka 
 Přístup k datům v tabulce 
 Program 
 Shrnutí kapitoly 
Kapitola 8. Objekty jako zapouzdření dat 102
 Rekapitulace objektů a tříd 
 Zapouzdření 
 Třída Panáček 
 Práce s instancí panáčka 
 Tři panáčci 
 Třída Zákazník 
 Úloha filtrování se třídou Zákazník 
 Výběr nejlepšího zákazníka 
 Mnoho objektů 
 Shrnutí kapitoly 
Kapitola 9. Objekty jako samostatné entity 120
 Program se čtverečky 
 Metoda na zvětšování 
 Trasování 
 Metody ve třídě Zákazník 
 Signatura, kontrakt a implementace metody 
 Metody s návratovou hodnotou 
 Metody s parametry 
 Konstruktory 
 Varianty konstruktoru 
 Statické složky třídy 
 Shrnutí kapitoly 
Kapitola 10. Kód Designeru 138
 Ukázkový program 
 Zjednodušený kód Designeru 
 Třída OknoProgramu 
 Metoda Main 
 Proměnlivé uživatelské rozhraní 
 Vytvoření pomocné metody 
 Realizace ve třídě okna 
 Rozšiřující metody 
 Shrnutí kapitoly 
Kapitola 11. Modularizace programu 152
 Knihovny DLL 
 Vytvoření knihovny 
 Použití knihovny 
 Druhé okno 
 Kontrola zadávaných údajů 
 Vhodnější přístup k údajům dialogového okna 
 Vlastnosti 
 Shrnutí kapitoly 
Kapitola 12. Vlastnosti a události 167
 Aplikace: Motor s otáčkoměrem 
 Návrh motoru 
 Realizace motoru 
 Test motoru 
 Automatické vlastnosti 
 Otáčkoměr 
 Test otáčkoměru 
 Spojení motoru s otáčkoměrem 
 Události 
 Obsluha události OtáčkySeZměnily 
 Shrnutí kapitoly 
Dodatek A. Slovníček anglických výrazů 184
Dodatek B. Ladicí prostředky 188
Rejstřík 190