e-kurz Moderní programování

Obsah e-kurzu

Celý e-kurz je členěn na dílčí kurzy, kteréžto jsou dále členěny na 6 jednotlivých témat. Do budoucna připravuji další kurzy pojednávající o navazujících pokročilejších tématech.

Dílčí kurz Začínáme

Dílčí kurz První příkazy

Dílčí kurz Typy, proměnné a čísla

Dílčí kurz Podmínky a cykly